Afdeling thuisonderwijs

Sinds kort is het ook mogelijk voor kinderen die thuisonderwijs krijgen om een aantal dagen bij Vivere naar school te gaan!

De kinderen die hier gebruik van maken zijn vrijgesteld van leerplicht. Dat wil zeggen dat de ouders van deze kinderen vrijstelling hebben aangevraagd van leerplicht bij de leerplichtambtenaar van de gemeente waar zij wonen. Vaak op basis van levensbeschouwing. Zij hoeven dus niet naar een reguliere school. Sterker nog, als zij ingeschreven worden op een reguliere school dan vervalt het recht op vrijstelling van leerplicht.

De vrijgestelde kinderen kunnen 1 – 5 dagen per week naar Vivere komen.  Vivere biedt deze kinderen de gelegenheid om in een andere omgeving dan thuis, te leren en te spelen op hun eigen wijze volgens de filosofie van Vivere. Als kinderen ouder worden krijgen zij doorgaans steeds meer behoefte om de wereld buiten hun eigen huis te gaan verkennen; andere kinderen, andere volwassenen en andere activiteiten.  De wijze van werken op Vivere sluit dan vaak mooi aan op het thuisonderwijs. Zeker als de ouders gekozen hebben voor un-schooling. De kinderen worden niet ingeschreven op onze school, zodat zij hun vrijstelling van de leerplicht behouden!

De kosten voor TO-kinderen die willen meedoen met Vivere staan hieronder. We werken met een staffel: hoe meer dagen je komt, hoe goedkoper het wordt.

  • 1 dag per week = € 187,50 per maand
  • 2 dagen per week = € 350 per maand
  • 3 dagen per week = € 487,50 per maand
  • 4 dagen per week = € 550 per maand
  • 5 dagen per week = € 625 per maand

Per maand betaal je nooit meer dan wat de ‘schoolkinderen’ van Vivere ook betalen: dat is € 625,00 per maand. Dit is voor 5 hele dagen per week. Wij zijn 51 weken per jaar open, van 08:30 tot 17:30 uur. Vakanties en breng-/ophaaltijden zijn flexibel.

Voor de kosten kun je gedeeltelijk, mits je er recht op hebt, kinderopvangtoeslag krijgen.