Aanmelden

Naar democratische onderwijs gaan is heel anders dan een reguliere school. Daarom hanteren wij een uitgebreid aannamebeleid voor nieuwe studenten. Dus… hoe kan je je precies aanmelden?

Informatiebijeenkomst

Regelmatig plannen wij informatiebijeenkomsten. Tijdens deze momenten kunnen ouders (en kinderen) presentaties bijwonen over onze school, zodat zij een eerste indruk krijgen van wat democratisch onderwijs precies is en onze visie voor Vivere. Op woensdag 31 januari 2018 om 19:45 uur geven we weer een informatiebijeenkomst. Klik hier om je aan te melden.

Persoonlijk intakegesprek

Als ouders en kind na een informatiebijeenkomst aangeven geïnteresseerd te zijn, plannen wij een persoonlijk intakegesprek. Dit kan plaatsvinden op school of bij de ouders thuis. Dat laatste doen we ook graag, zodat we meteen een goede indruk krijgen van de thuissituatie van de toekomstige student. Tijdens dit gesprek beantwoorden we nog openstaande vragen en vragen wij ook flink door over de motivatie om voor democratisch onderwijs te kiezen en de achtergrond van de student. Indien beide partijen na dit gesprek nog steeds positief zijn, kan worden overgegaan tot het inplannen van een kijkdag en/of proefmaand.

Kijkdagen

Kijkdagen zijn bedoeld om studenten (en hun ouders) een of meer dagen te laten meedraaien op onze school om te zien hoe democratisch onderwijs in de praktijk werkt. De kosten hiervan zijn € 50,- per dag in verband met de catering en begeleiding.

Proefmaand

Nadat besloten is  om de student een proefmaand bij Vivere te laten doen, vullen de ouders (en/of student) nog verdere aanmeldformulieren in. Na ontvangst hiervan wordt in onderling overleg een startdatum bepaald.

Bij Vivere zijn alle studenten eerst één maand op proef. Zij draaien gewoon mee in de school, maar blijven ingeschreven op hun oude school (indien van toepassing). Na de proefmaand is een Aannamekring met de studenten en stafleden, waarin wordt besloten of de student is aangenomen, een verlengde proefmaand krijgt of is afgewezen. In een apart gesprek met de ouders evalueren we samen de proefmaand. Voldoet de school aan de verwachtingen? Voelt de student zich thuis? Hoe hebben de ouders de samenwerking met de school ervaren? Hoe ligt de student in de groep? Dit soort vragen worden uitvoerig besproken. Meestal zijn alle partijen positief en is de inschrijving helemaal definitief.  Pas dan wordt de student bij de oude school uitgeschreven. Een enkele keer komt het voor dat het voor de student en/of de ouders toch niet helemaal goed voelt, of dat de student zorg of aandacht nodig heeft die wij niet kunnen bieden. In dat geval gaat de student terug naar de oude school of wordt een nieuwe, beter passende oplossing gezocht.