Schoolgeld en kosten democratisch onderwijs

Een vraag die regelmatig bij ons terug komt is die over de maandelijkse kosten voor onze school. “Waarom vragen jullie zoveel schoolgeld? Jullie school is daardoor alleen bereikbaar voor de elite! Wat jammer, want ik was zo enthousiast!” In dit blog zullen we daar eens uitgebreid op ingaan.

Schoolgeld en overheid

In Nederland wordt door de overheid ongeveer tussen de € 6.500,- en € 10.000,- per kind per jaar gereserveerd voor onderwijs. Als school kan je een zgn. ‘bekostiging’ aanvragen, wat betekent dat je als school geld vraagt uit dit potje om kinderen les te kunnen geven. Daarnaast krijgen veel scholen ook nog extra subsidies voor huisvesting en overhead kosten.

Voorwaarden voor bekostiging

Helaas zijn er aan deze bekostiging ook behoorlijk wat voorwaarden verbonden. Wij noemen er een paar:

 • Een minimaal aantal leerlingen op de school (zgn. stichtingssnorm). Een nieuwe school in Rotterdam moet binnen vijf jaar aan de stichtingsnorm voldoen en tot 15 jaar na oprichting moet het aantal leerlingen ten minste aan de opheffingsnorm voldoen. In Rotterdam is de stichtingsnorm 303 leerlingen en de opheffingsnorm 182 leerlingen;
 • Verplicht test-beleid (denk aan CITO- of andere eindtoetsen);
 • Verplicht volgen van de door het Ministerie van OCW vastgestelde schoolvakanties;
 • Geen mogelijkheid tot geïntegreerde middelbare school (VO); en
 • een behoorlijke administratieve druk op de stafleden en de directie.

Ook de vrijheid die wij onze studenten willen geven om hun eigen leerpad te bepalen zonder vaste lesmethodes of leeftijdsklassen is bijna onmogelijk als je bekostigd wordt.

In feite komt het erop neer dat als je alle ‘regels’ zou volgen die aan bekostiging vastzitten, je eigenlijk geen democratische school meer genoemd kan worden.

Betalen voor de school

Bij Vivere geloven we heel erg in vormen van ouderparticipatie en vrijwilligerswerk. Maar onze vaste stafleden, de vertrouwde krachten voor de kinderen, betalen we wel een marktconform salaris, omdat wij stabiliteit en kwaliteit voor de kinderen erg belangrijk vinden. Naast deze kosten hebben we ook nog overige kosten, zoals kosten voor huisvesting, vakdocenten, leermiddelen, biologische catering en excursies.

Hoewel het dus even wennen is om ‘geld voor een school te betalen’, zijn we vaak wel gewend om te betalen voor kinderopvang of de BSO. Afhankelijk van hoeveel uur je kind nu gebruik maakt van de BSO zou je bij Vivere zelfs goedkoper uit kunnen zijn! Maar voor veel ouders is dat niet de reden om hun kind naar een democratische school te doen.

Ouders die voor Vivere kiezen doen dat, omdat we bij Vivere:

 • veel aandacht hebben voor het individuele kind (onze stafleden staan op maximaal 12 studenten en daar komen de vakdocenten en stagiares nog bij!)
 • dagelijks toffe workshops en gastlessen aanbieden (kunst, sport, techniek, kookles, natuurles, muziek etc.)
 • onze school besturen met studenten en staf door middel van de C.O.N.S.E.N.T.-methode®;
 • gezamenlijke verse, biologische snackmomenten en lunch hebben inbegrepen in het schoolgeld;
 • geïntegreerde BSO hebben, de openingstijden van de school zijn van 08:00 tot 18:00 uur;
 • 51 weken per jaar geopend zijn (reguliere feestdagen gesloten, maar vakanties kunnen zelf worden ingepland. Wil je wel eens weg met het gezin buiten de hoogseizoentarieven? Dat kan. En afhankelijk van je bestemming, zou je de jaarlijkse schoolkosten voor Vivere op die manier al grotendeels kunnen terugverdienen.)
 • geen verplichte standaard testen en toetsen hebben, maar een innovatief leerlingvolgsysteem;
 • zelfgestuurd leren met alle mogelijkheden die een democratische school in Rotterdam kan bieden;
 • focus hebben op ondernemerschap en praktijkgericht leren door sterke binding met het Rotterdamse MKB.

En als je het toch niet kan betalen…

De gevraagde bijdragen zijn voor Vivere noodzakelijk om de school goed te laten draaien. Omdat je kinderopvangtoeslag voor de BSO kunt aanvragen, zullen de uiteindelijke kosten in de meeste gevallen lager zijn. Maar als deze kosten alsnog te hoog zijn voor je, kan dat een reden zijn je kind(eren) niet naar Vivere te laten gaan. Dat zou erg zonde zijn! Laat de kosten dan ook niet je belangrijkste reden zijn om niet voor Vivere te kiezen. Neem daarom altijd even contact met ons op als je geïnteresseerd bent, zodat we met je kunnen overleggen hoe we in jouw specifieke situatie een oplossing kunnen vinden.

Tot slot hebben wij ouders al fundraisingsacties, crowdfunding campagnes, verjaardagspotjes en dergelijke zien organiseren om het schoolgeld bij elkaar te brengen. Wij denken vanuit het principe “waar een wil is, is een weg” en denken graag mee met ouders hierover.

14 oktober 2016
Mariska Mouwen-van den Bosch